Sijaisauto ohjelmoinnin ajaksi

Ohjelmointiin kannattaa varata aikaa 3 tuntia. Ylimääräisen ajan löytäminen arjesta voi kuitenkin olla välillä haastavaa. Sijaisautolla liikut huolettomasti ohjelmoinnin ajan.

Näin sijaisauto toimii

Varaa auto

Sijaisauton saat varattua helposti ohjelmoinnin yhteydessä. Muista kysyä sijaisautosta ohjelmoinnin ajankohtaa sopiessa.

Sijaisauto on suosittu palvelu, jonka vuoksi auto ei ole joka päivä vapaana. 

 

Hoida päivän askareesi

Nauti päivästäsi! Mitä ikinä sinun tarvitsee ohjelmoinnin aikana saada aikaan, nyt voit tehdä sen huolettomasti. Älä kuitenkaan tupakoi tai kuljeta eläimiä autossa. Autolla saat ajaa jopa 100 km/päivä.

Palauta sijaisauto

Kun olemme saaneet autosi valmiiksi, ilmoitamme siitä puhelimitse sinulle. Saat pitää sijaisauton kuitenkin juuri niin kauan kuin olet sopinut. Palautathan sijaisauton tankki täynnä ja siinä kunnossa kun sait sen.

Tutustu sijaisauton vuokraehtoihin

Palautathan auton siistissä kunnossa valmiina seuraavalle asiakkaallemme.

Saat auton aina tankki täynnä, tankkaathan auton ennen palautusta (Lähin huoltoasema)

Tupakointi sijaisautossa on ehdottomasti kielletty.

Ethän tuo lemmikkieläimiä autoon, haluamme ottaa huomioon myös allergiset asiakkaamme ja varmistaa että kaikilla on mahdollisuus mukavaan sijaisautoiluun.

Auton Ohjelmointi Oy:n sijaisauton vuokraehdot

Nämä ehdot koskevat sijaisauton lainaamista/vuokrausta.

 

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Auton Ohjelmointi Oy, Niinistönkatu 14, 05800 Hyvinkää, Y-tunnus: 3268806-5 (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

 

2. Sijaisauton luovutus- ja palautusehdot

 1. a) Vuokraamo luovuttaa sijaisauton käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Vuokraamo ei ole vastuussa keliolosuhteista, vaan Asiakkaan on varattava riittävästi aikaa huomioiden keliolosuhteet. Ellei Asiakas saa sijaisautoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu vuokra-ajan vuokraan, emme korvaa välillisiä vahinkoja.

 

 1. b) Asiakas hyväksyy, että vuokraa yhteiskäyttöisen sijaisauton eikä Vuokraamon edustaja ole tarkastamassa sijaisauton kuntoa, kun Asiakas noutaa sijaisauton. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia hyvitystä varauksesta ilman yhteydenottoa puhelimitse Vuokraamoon varauksen aikana.

 

 1. c) Asiakas voi ottaa auton käyttöönsä valitsemaltaan noutopisteeltä milloin tahansa varausajan alettua ja auton on oltava palautettuna samalle pisteelle, mistä nouto on tapahtunut, viimeistään varausajan päättyessä. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle tai heidän kanssa puhelimitse sovittuun paikkaan. Asiakkaan on varmistettava, että palautusprosessin päätteeksi auton ovet ovat lukossa.

 

 1. d) Asiakkaan myöhästyessä sijaisauton palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 100 €:n myöhästymismaksu ja hinnaston mukainen veloitus ylimääräisestä vuokra-ajasta. Ohjeistuksesta poikkeavasta auton palautuksesta Vuokraamolla on oikeus veloittaa 100 €:n sopimusrikkomusmaksu, sekä sijaisauton noudosta aiheutuneet kustannukset.

 

 1. e) Jos Asiakas jättää palauttamatta sijaisauton vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Vuokrasopimuksen pidentäminen tapahtuu puhelimitse Vuokraamon kanssa. Pidentäminen onnistuu vain, jos varaustilanne sen sallii ja se on maksettava heti palautuksen yhteydessä. Varaustilanne voi muuttua varauksen aikana.

 

 1. f) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta sijaisautoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä sijaisauton vuokrausehdot täyttävään käyttöön. Asiakas on itse vastuussa siitä, että autoa kuljettavalla henkilöllä on voimassa oleva ajokortti.

 

3. Vuokra-aika

 1. a) Vuokra-aikaan sisältyvät auton käyttöön ottamiseen liittyvät toimenpiteet. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan, eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä.

 

 1. b) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että sijaisauto on käytettävissä. Vuokra-aikaa on pidennettävä ennen alkuperäisen vuokra-ajan päättymistä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

 

4. Sijaisauton käyttö

 1. a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan sijaisautosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla. Vuokraamo ei vastaa autossa kuljetettavista tavaroista. Asiakkaan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Vaaranvastuu sijaisautosta siirtyy Asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy, kun sijaisauto on vuokrausehtojen mukaisesti palautettu.

 

 1. b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Auto voidaan luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi vain, mikäli kuljettajan tiedot on etukäteen ilmoitettu Vuokraamolle. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle auto luovutetaan kuljetettavaksi.

 

 1. c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on ehdottomasti kielletty.

 

 1. d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

 

 1. e) Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

 

 1. f) Vuokraamo ei vastaa sijaisautojen nopeusmittarin mittarivirheen aiheuttamista ylinopeussakoista. Varmistathan todellisen ajonopeutesi aina kalibroidun GPS-laitteen avulla.

 

 1. g) Tupakointi sijaisautossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä sopimusrikosta 300 €:n maksu.

 

 1. h) Lemmikkieläimien kuljettaminen sijaisautossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä siivous- ja puhdistuskulut sekä sopimusrikosta 50 €:n maksu.

 

5. Käyttöä koskevat rajoitukset

Sijaisautoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Mikäli Asiakas vie auton Suomen rajojen ulkopuolelle, Vuokraamolla on oikeus periä tästä 300 €:n sopimusrikkomusmaksu.

 

6. Asiakkaan korvausvastuu

 1. a) Asiakas on velvollinen korvaamaan sijaisautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä sijaisauton seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta korjauskustannusten osalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta 50 €/ vuorokausi. Lopulliseen korvaussummaan lisätään korjauskustannuslaskelman teettämisestä Vuokraamolle aiheutuneet kustannukset.

 

Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on 2 000 € vahinkoa kohden. Korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 600 €:oon tai 0 €:oon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla. (lisättävä varaukseen ennen varauksen alkua)

 

 1. b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, Asiakas sitoutuu maksamaan myös vastapuolelle aiheutuneen vahingon täysimääräisesti siihen summaan saakka, jonka Asiakas on valinnut omavastuukseen, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon sijaisauton liikennevakuutus vahingon.

 

 1. c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan sijaisautolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

 

 1. d) Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Mikäli Asiakas ei maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa Asiakkaan tiedot sakon, yksityis- tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

 

 1. e) Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraamolla on myös oikeus periä 50 €:n sopimusrikkomusmaksu.

 

 1. f) Avaimen katoamistapauksissa Vuokraamo perii Asiakkaalta 300 euron korvauksen uuden avaimen teettämisestä aiheutuvista kuluista. Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa varauksen teon yhteydessä lisäturva avainten katoamisen varalle, jolloin omavastuu katoamistapauksessa on 0 euroa.

 

 1. g) Mikäli autoon aiheutetaan varauksen aikana uusi vaurio, eikä sen syntymisestä ilmoiteta Vuokraamolle osoitteeseen info@autonohjelmointi.fi palautuksen yhteydessä automaattisella ilmoituksella (tai erillisellä ilmoituksella puhelimitse +358 45 6938499 /sähköpostitse osoitteeseen info@autonohjelmointi.fi), Vuokraamolla on oikeus periä 200 € käsittelymaksu aiheutuneesta selvitystyöstä.

 

Jos autolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 4 kielletyllä tavalla, taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Asiakas vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

 

7. Löytötavarat

Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta. Löytötavaroita voi kuitenkin tiedustella sähköpostitse osoitteesta info@autonohjelmointi.fi. Löytötavaroiden etsimisestä veloitetaan 25 € käyntimaksu riippumatta siitä, löytyykö kadonneita tavaroita.

 

8. Auton tankkaus

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa vuokrauksen alussa, mikäli autoa ei ole tankattu täyteen. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@autonohjelmointi.fi, autoa ei ilman ilmoitusta saa palauttaa vajaalla tankilla. Asiakkaan tulee aina tankata auto täyteen juuri ennen varauksen päättymistä ja säilyttää kuitti (esimerkiksi ottamalla valokuva kuitista) vähintään kahden viikon ajan. Mikäli Asiakas ei ole tankannut tankkia täyteen, veloitetaan tankkauksesta jälkikäteen laskulla 50 EUR + 46 snt / ajettu kilometri.

 

9. Vahinkotapaukset

 1. a) Vahinko- ja varkaustapauksissa Asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon henkilökuntaan sekä ilmoitettava vahingosta kirjallisesti info@autonohjelmointi.fi osoitteeseen.

 

 1. b) Liikennevahingon sattuessa Asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, Asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin.

 

 1. c) Asiakkaalla ei ole oikeutta korjata tai korjauttaa mahdollisia sijaisautossa ilmeneviä vikoja tai vaatia niistä korvausta Vuokraamolta ilman erillistä sopimusta.

 

 1. d) Asiakkaalla ei ole oikeutta tilata ulkopuolista tiepalvelua, käyttää maksullisia kulkuvälineitä tai tuottaa muita Vuokraamolta myöhemmin vaadittavia kustannuksia matkansa aloittamiseksi tai jatkamiseksi ilman Vuokraamon etukäteen antamaa suostumusta.

 

10. Maksaminen

 1. a) Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä ovat käytössä olevan maksupalvelutarjoajan antamat vaihtoehdot sekä MuuttoRaha.

 

 1. b) Vuokraamolla on oikeus vaatia Asiakkaalta vakuusmaksua ennen sijaisauton luovutusta, jonka perusteella Vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut.

 

 1. c) Jokaiseen vuokrauskertaan voi liittää vain yhden tarjouksen tai edun.

 

11. Varauksen tekeminen, peruutusehdot ja tiedotus Asiakkaalle

Varaukset tehdään sähköpostitse (info@autonohjelmointi.fi). Asiakas voi perua varauksen veloituksetta viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkua. Peruutuksen voi tehdä samoin ehdoin myös soittamalla. Mikäli varausta on siirretty, peruutusehtoja sovelletaan aina alkuperäisen varauksen mukaan.

 

Varauksen peruutus ei automaattisesti mitätöi maksua, vaan perumisesta on erikseen ilmoitettava Vuokraamolle. Mikäli peruutus tapahtuu alle 24 tuntia ennen varauksen alkamista, käyttämätöntä varausta ei hyvitetä. Emme hyvitä noutamatta tai peruuttamatta jääneitä varauksia, sillä auto on ollut varattuna Asiakkaalle varauksen ajan.

 

12. Arvonlisävero

Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.