Uusi tieliikennelaki: Miten autojen virittäminen muuttuu?

Suomessa otetaan käyttöön uusi tieliikennelaki 1.6.2024, joka muuttaa merkittävästi autojen ohjelmoinnin ja optimoinnin kenttää. Olemme nauhoittaneet tästä 50 minuutin mittaisen podcasti, jossa keskustelemme Traficomin johtavan asiantuntija, Teemu Toivosen kanssa, lakimuutoksen taustoista, tavoitteista ja vaikutuksia autoilijoille. On jokaisen autoilijan etu pysyä informoituna ja varmistaa, että heidän ajoneuvonsa täyttävät uudet vaatimukset 1.6.2024 mennessä.

Kuuntele koko jakso tai lue tästä kaikki oleellinen

Tausta ja tavoitteet

Päästömanipulaatiolaki on osa laajempaa ajoneuvolain uudistusta, joka pyrkii vastaamaan Euroopan laajuisiin ympäristö- ja taloushaasteisiin. Lainsäädännön keskiössä on ympäristön suojelu ja harmaan talouden torjunta.

Tutkimukset osoittavat, että liikenteen aiheuttamat pienhiukkaspäästöt johtavat Euroopassa useampiin ennenaikaisiin kuolemiin kuin liikenneonnettomuudet. Erityisesti raskaan kaluston päästömanipulaatiot, kuten partikkelifilttereiden poistot ja SCR-järjestelmien kytkentä pois päältä, ovat herättäneet huolta. Nämä toimet eivät ainoastaan vahingoita ympäristöä, vaan myös luovat epätervettä kilpailua kuljetusalalla.

Yksityisautoilijoille laki tuo mukanaan uusia rajoituksia lähinnä autojen virittämiseen liittyen. Suomessa on satoja tuhansia ohjelmoituja autoja. Monille autoilijoille, ei vain harrastajille auton ohjelmointi on ollut ensimmäisten asioiden joukossa mitä tehdään kun vaihdetaan uuteen autoon.  On tärkeää ymmärtää, että vaikka laki rajoittaa tiettyjä viritystoimia, se ei kiellä kaikkia muutoksia. Lakimuutos keskittyy erityisesti niihin toimenpiteisiin, jotka heikentävät päästöjenhallintajärjestelmien toimintaa ja siten lisäävät ajoneuvon ympäristövaikutuksia.

 

Mitä tieliikennelaki Tarkoittaa Käytännössä?

Uusi laki kieltää perinteiset auton ohjelmointiin ja optimointiin liittyvät toimenpiteet, sillä ne voivat vaikuttaa ajoneuvon päästötasoihin. Tämä tarkoittaa, että perinteiset autojen ohjelmoinnit tulevat rangaistaviksi. Lakimuutos ei ainoastaan koske raskasta kalustoa, vaan myös henkilöautoja ja muita kevyempiä ajoneuvoja.

Autojen virittäminen tehojen lisäämiseksi on edelleen mahdollista, mutta vain niin kauan kuin se ei heikennä ajoneuvon päästöjenhallintajärjestelmän suorituskykyä. Tämä tarkoittaa, että kaikkien viritystoimien on oltava linjassa voimassa olevien päästönormien kanssa ja se on pystyttävä todistamaan viranomaisille.

 

Autoilijoiden Toimenpiteet

Autoilijoiden on syytä olla tietoisia uusista säännöksistä ja niiden vaikutuksista omaan autoonsa. Ennen muutosten tekemistä ajoneuvoon on suositeltavaa tarkistaa, ovatko suunnitellut toimenpiteet lainmukaisia ja eivät heikennä ajoneuvon päästösuorituskykyä. Tämä voi tarkoittaa asiantuntijoiden konsultointia ja varmistusta siitä, että viritysosat ja -toimenpiteet ovat hyväksyttyjä ja täyttävät kaikki voimassa olevat päästönormit.

 

Päästömanipulaatiolain rangaistukset kuluttajille

1.6.2024 voimaan astunut tieliikennelaki tuo rangaistuksia, joiden ymmärtäminen on tärkeää jokaiselle autoilijalle. Uusi laki tuo mukanaan selkeitä sääntöjä ja seuraamuksia niille, jotka tekevät autoihinsa luvattomia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa päästöihin. Tässä muutamia keskeisiä kohtia, jotka jokaisen autoilijan tulisi tietää:

  • Liikennevirhemaksut: Riippuen auton painosta, liikennevirhemaksut vaihtelevat 300 eurosta jopa 3 000 euroon. Alle 500 kg painaville ajoneuvoille määrätään 300 euron sakko, kun taas yli 3 500 kg painavien ajoneuvojen osalta sakko voi nousta 3 000 euroon. Tämä tarkoittaa sitä, että perus henkilöautosta tulee samaan 1 000 euron liikennevirhemaksun.
  • Seuraamusmaksut: Yksityishenkilöt voivat saada myös enintään 3 000 euron suuruisen seuraamusmaksun, mikäli he yksityisinä asentava luvattomia päästömanipulaatioita.
  • Tarkkana auton hankinnassa: Etenkin käytetyn auton ostajien kannattaa olla tarkkana. Historiasta tulisi selvittää, onko autoon tehty muutoksia, jotka saattaisivat rikkoa päästömanipulaatiolakia. Haltija on aina vastuussa autostaan ja siihen tehdyistä muutoksista vaikka näitä ei olisi itse tehnytkään.
KokonaismassaKorkeintaan 500 kg500-3500 kgYli 3500 kg
Yksityishenkilö300 euroa1000 euroa3000 euroa
Yritys10 000 euroa20 000 euroa30 000 euroa

Lähde: Finlex

Vaikka on tärkeää olla tietoinen mahdollisista rangaistuksista, on hyvä muistaa, että laki on suunniteltu suojelemaan ympäristöä ja reilua kilpailua. Autoharrastajat voivat edelleen nauttia harrastuksestaan, kunhan muistavat pitää muutokset lain puitteissa.

 

Päästömanipulaatiolain rangaistukset yrityksille

Uusi tieliikennelaki tuo mukanaan selkeitä seuraamuksia yrityksille, jotka rikkovat lain säännöksiä. Rangaistukset vaihtelevat seuraamusmaksuista liikennevirhemaksuihin, ja niiden suuruus on suunniteltu olemaan merkittävä:

  • Seuraamusmaksu: Yritykset, jotka todetaan syyllisiksi päästömanipulaation myyntiin, asennukseen tai edistämiseen, voivat kohdata jopa 30 000 euron seuraamusmaksun tai maksun, joka perustuu prosenttiosuuteen yrityksen liikevaihdosta. Tämä tekee lain rikkomisesta taloudellisesti merkittävän riskin.
  • Liikennevirhemaksut: Yrityksille, joiden ajoneuvoista havaitaan päästömanipulaatio, voidaan määrätä liikennevirhemaksuja, jotka vaihtelevat ajoneuvon painon mukaan. Alle 500 kg ajoneuvoille määrätään 10 000 euron sakko, 500-3500 kg ajoneuvoille 20 000 euroa ja yli 3500 kg ajoneuvoille 30 000 euroa.
Teet tai markkinoit päästöhuijauksiaMaksun suuruus
Seuraamusmaksu yrityksilleEnintään 30 000 euroa tai prosentti liikevaihdosta
Seuraamusmaksu yrityksille3000 euroa

Lähde: Finlex

Jatkossa autoalan yritysten, erityisesti niiden, jotka keskittyvät autojen virittämiseen ja optimointiin, tulee varmistaa, että kaikki toiminnot noudattavat uutta lainsäädäntöä.

Yritysten, jotka tarjoavat päästöihin vaikuttavia virityspalveluita, tulee uudelleenarvioida palveluitaan ja mahdollisesti siirtyä tarjoamaan vain lain sallimia muutoksia. Tämä voi vaatia investointeja uuteen teknologiaan ja koulutukseen, jotta voidaan varmistaa, että kaikki palvelut ovat lainmukaisia.

Yritysten on varauduttava tiukempaan valvontaan ja mahdollisiin tarkastuksiin, jotka varmistavat lain noudattamisen. Tämä tarkoittaa, että yritysten on pidettävä tarkkaa kirjaa toiminnastaan ja tehtävistä muutoksista, jotta ne pystyvät osoittamaan toimintansa laillisuuden.

Tieliikennelain valvonta ja seuraamukset

Valvonnan päävastuu on poliisilla, mutta myös Traficom ja katsastusasemat ovat mukana valvontaprosessissa. Nämä viranomaiset tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että ajoneuvot täyttävät päästönormit ja että laittomia muutoksia ei ole tehty.

Valvontamenetelmät

  1. Visuaalinen tarkastus: Yksi valvonnan perusmenetelmistä on ajoneuvon visuaalinen tarkastus. Tämä voi tapahtua esimerkiksi katsastusasemalla, jossa tarkistetaan, että kaikki päästölaitteet ovat paikoillaan ja näyttävät toimivilta.
  2. Päästömittaukset: Ajoneuvojen päästöt mitataan määräajoin katsastuksessa. Mikäli päästöt ylittävät sallitut rajat, se voi viitata päästömanipulaatioon.
  3. Tekninen tienvarsitarkastus: Poliisi ja muut valvontaviranomaiset voivat suorittaa teknisiä tienvarsitarkastuksia, joissa ajoneuvojen kuntoa ja päästöjä tarkastetaan erikoislaitteistolla.
  4. OBD-työkalut: Erityiset On-Board Diagnostics (OBD) -työkalut mahdollistavat syvällisemmän analyysin ajoneuvon järjestelmistä. Ne voivat paljastaa muutoksia ohjelmistossa tai järjestelmien toiminnassa, jotka viittaavat päästömanipulaatioon.
  5. Valvontakatsastukseen määrääminen: Jos poliisilla tai muulla viranomaisella on syytä epäillä päästömanipulaatiota, ajoneuvo voidaan määrätä valvontakatsastukseen, jossa tehdään tarkempia tutkimuksia.

 

Todistusvastuu ja seuraamukset uudessa tieliikennelaissa

Mikäli viranomainen epäilee ajoneuvossa tehtyjä muutoksia, todistustaakka siitä, ettei laittomia muutoksia ole tehty, voi käytännössä siirtyä ajoneuvon omistajalle. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvon omistajan on kyettävä osoittamaan, että kaikki tehdyt muutokset ovat lain mukaisia ja eivät vaikuta päästötasoihin haitallisesti.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että jokaisen autoilijan on syytä tarkistaa onko hänen autonsa ohjelmoitu. Tämän jälkeen auton ohjelma tulee joko poistaa tai auto tulee tulee ohjelmoida uudelleen laillisesti. Sen voi tehdä joko nollaamalla ohjelman, eli palauttamalla alkuperäisen ohjelmaversion tai ohjelmoimalla autonsa uudelleen laillisesti.

 

Yhteenveto

Vaikka uusi päästömanipulaatiolaki tuo autoalan yrityksille ja yksityisautoilijoille lisää velvoitteita, se ei tarkoita, että auton virittäminen olisi tulevaisuudessa mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa. Lakimuutos korostaa ympäristön suojelun merkitystä ja edellyttää, että kaikki viritykset ja muutokset tehdään kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. Tärkeintä on valita luotettavat ja asiantuntevat toimijat, jotka noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja varmistavat, että tehtävät muutokset ovat sekä turvallisia että ympäristön kannalta kestäviä.

Tämä lähestymistapa ei ainoastaan varmista lainmukaisuutta vaan myös avaa ovia uusille innovaatioille ja kehitysmahdollisuuksille autoalalla. Se kannustaa yrityksiä ja harrastajia etsimään uusia, ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jotka yhdistävät suorituskyvyn ja kestävyyden. Näin ollen, vaikka lakimuutos asettaa tietyt rajat, se myös rohkaisee alaa kehittymään ja parantamaan toimintatapojaan, mikä lopulta hyödyttää kaikkia osapuolia – autoilijoita, yrityksiä ja ympäristöä.

Jää tämä artikkeli:

Tilaa uutiskirje - Saat 5€ alennuksen

Niin saat aina ensimmäisenä tiedon uusista julkaisuista ja tärkeimmistä tiedoista.

Emme häiritse liikaa.