Helsingin Sanomat: ”Virittäjien kujanjuoksu: Uusi tieliikennelaki ja sen vaikutukset autojen viritysalalle”

Helsingin Sanomat tutki autojen viritystoimialan tilannetta yhteistyössä Auton Ohjelmoinnin kanssa. Uusi tieliikennelaki, joka pyrkii estämään raskaan liikenteen päästömanipuloinnin, vaikuttaa myös henkilöautojen viritykseen, asettaen alan yrityksille merkittäviä haasteita. Akseli Saarreharjun ja Veikka Hännikäisen tarina tuo esille, kuinka uusi lainsäädäntö tekee heidän liiketoiminnastaan laillisesti hankalaa ja pakottaa alan toimijat sopeutumaan uusiin vaatimuksiin. KUVA: KALLE KOPONEN / HS

Uuden lain taustat ja tavoitteet

Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin, jossa käsiteltiin uutta tieliikennelakia ja sen vaikutuksia autojen viritysalalle. Lain ensisijaisena tavoitteena on vähentää raskaan liikenteen päästömanipulointia EU-tasolla. Tämä on tärkeää, koska päästövähennyslaitteiden manipulointi on ollut yleistä, ja se aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja. Uuden lain mukaan päästömanipuloinniksi katsottavat muutokset, kuten tietyt ohjelmistopäivitykset, kielletään. 

Viritysalalla toimivat yrittäjät

Artikkelissa keskitytään Akseli Saarreharjun ja Veikka Hännikäisen yritykseen, Auton Ohjelmointi, joka tekee autoihin ohjelmistopäivityksiä ja virityksiä. Saarreharju ja Hännikäinen ovat nuoria yrittäjiä, jotka ovat toimineet alalla menestyksekkäästi jo useamman vuoden ajan. Heidän yrityksensä on kasvanut nopeasti, ja se on noussut yhdeksi alan johtavista toimijoista Suomessa.

Uuden lain vaikutukset

Uuden lain mukaan autojen ohjelmistopäivitykset, jotka voivat vaikuttaa päästöihin, on muutoskatsastettava. Tämä tarkoittaa, että virittäjän on todistettava, ettei ohjelmointi lisää auton päästöjä. Tämä prosessi on kallis ja monimutkainen, sillä se vaatii Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) hyväksymät tyyppihyväksynnän päästömittaustutkimukset. Yrittäjien mukaan tällaiset testit maksavat tuhansia euroja per moottorityyppi, mikä tekee pienyrittäjien toiminnan jatkamisen lähes mahdottomaksi. Lue lisää Traficomin kannasta autojen ohjelmointii täältä.

Yrittäjien kamppailu lain kanssa

Saarreharju ja Hännikäinen yrittivät löytää ratkaisun tilanteeseen. He suunnittelivat tekevänsä tarvittavat testit yleisimmille moottorityypeille, joihin he tekevät ohjelmistopäivityksiä. Tämä olisi kuitenkin vaatinut merkittävää taloudellista panostusta. Yrittäjät kysyivät neuvoja VTT:ltä, mutta saivat kuulla, että päästömittauksia ei voi tehdä moottorityypin mukaan, vaan jokainen yksittäinen auto pitäisi testata erikseen. Tämä olisi tehnyt prosessista kohtuuttoman kalliin asiakkaille. Lisäksi VTT kieltäytyi kokonaan tekemästä päästömittaustutkimuksia ohjelmoiduille autoille, koska ohjelmistomuutoksista tulee rangaistavia uuden lain myötä.

Mahdollisuudet jatkaa toimintaa

Yrittäjät selvittivät myös mahdollisuutta myydä ohjelmistopäivityksiä, joille on jo olemassa päästömittaustodistukset. He löysivät yhden Saksalaisen toimijan, APR:n (Audi Performance Racing), jonka ohjelmistoja voi käyttää tiettyihin Volkswagen-konsernin autoihin. Tämä ei kuitenkaan ollut kattava ratkaisu, sillä vain pieni osa heidän asiakkaistaan omistaa tällaisia autoja.

Vaikutukset asiakaskuntaan

Vaikka uusi laki tekee heidän liiketoiminnastaan laillisesti haastavaa, suurin osa asiakkaista ei ole halukkaita perumaan tehtyjä päivityksiä. Yrittäjät uskovat, että viritystoiminta tulee jatkumaan harmaan talouden piirissä, sillä viranomaisilla ei ole resursseja valvoa kaikkia ohjelmistopäivityksiä henkilöautoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että autojen viritystoiminta ei lopu, mutta se muuttuu vaikeammin valvottavaksi.

Pohdintaa lain vaikutuksista

Saarreharju ja Hännikäinen ovat sitä mieltä, että lain lähtökohta on hyvä, mutta sen soveltaminen on epäreilua pienyrittäjiä kohtaan. Uusi laki tekee heidän kaltaisistaan yrityksistä käytännössä laittomia, vaikka heidän toimintansa vaikutus päästöihin on vähäinen. He korostavat, että monet muutkin auton muutokset, kuten renkaanvaihto tai ilmansuodattimen vaihto, vaikuttavat päästöihin. Lain tiukkuus ja sen aiheuttamat kustannukset ovat kohtuuttomia pienille yrityksille, jotka eivät pysty kilpailemaan suurten toimijoiden kanssa.

Tulevaisuuden näkymät

Saarreharju ja Hännikäinen ovat miettineet yrityksensä tulevaisuutta ja todenneet, että heillä on onneksi muita tulonlähteitä. He eivät ole investoineet suuria summia tai ottaneet lainoja, joten he eivät ole taloudellisesti täysin riippuvaisia viritystoiminnasta. Heidän mukaansa monille muille alan toimijoille tilanne on kuitenkin vaikeampi. Monilla on suuria investointeja, kuten dynamometrejä, ja he saattavat joutua lopettamaan toimintansa uuden lain myötä.

Uusi tieliikennelaki asettaa autojen viritysalalle merkittäviä haasteita ja tekee alan toiminnasta vaikeaa. Saarreharju ja Hännikäinen kuitenkin toivovat, että lain soveltamiseen voisi löytyä joustavampia ratkaisuja, jotka ottaisivat paremmin huomioon pienten yritysten tarpeet ja mahdollisuudet.

Lisää koko Helsingin Sanomien artikkeli täältä.

Jää tämä artikkeli:

Tilaa uutiskirje - Saat 5€ alennuksen

Niin saat aina ensimmäisenä tiedon uusista julkaisuista ja tärkeimmistä tiedoista.

Emme häiritse liikaa.